Nadzwyczajna Nowenna do Maryi Wspomożycielki

Odmawiać przez dziewięć kolejnych dni:

3 Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i wezwanie: „Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon Jezu, ma miłości”.

3 „Witaj Królowo” z wezwanie:

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

 

Modlitwa o uwolnienie od koronowirusa

Wszechmogący i wieczny Boże, od którego cały wszechświat otrzymuje moc, istnienie i życie, przychodzimy do Ciebie, by wzywać Twojego miłosierdzia, ponieważ nadal doświadczamy kruchości naszej ludzkiej egzystencji w sytuacji nowej epidemii wirusowej.

Wierzymy, że Ty kierujesz historią ludzką i że Twoja miłość może zmienić nasz los na lepszy, niezależnie od naszej ludzkiej kondycji. Dlatego też powierzamy Ci chorych i ich rodziny. Przez tajemnicę paschalną Twojego Syna udziel ratunku i pociechy ich ciału i duchowi.

Pomóż każdemu członkowi społeczeństwa wypełnić swoje zadanie, wzmacniając ducha wzajemnej solidarności. Wspieraj lekarzy i pracowników służby zdrowia, wychowawców i pracowników społecznych w realizacji ich służby.

Ty, Który jesteś pociechą w trudzie i wsparciem w słabości, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych lekarzy i uzdrowicieli, oddal od nas wszelkie zło.

Uwolnij nas od epidemii, która nas dotyka, abyśmy mogli spokojnie powrócić do naszych normalnych zajęć, chwaląc Cię i dziękując Ci z odnowionym sercem.

Z ufnością kierujemy do Ciebie tę prośbę przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

AKT ZAWIERZENIA świata MARYI WSPOMOŻYCIELCE [24 dzień miesiąca]

Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, potężna Wspomożycielsko chrześcijan, poświęcamy się całkowicie Twojej słodkiej miłości i na Twą świętą służbę. Poświęcamy Ci nasz umysł z jego myślami, serce z jego uczuciami, ciało z jego skłonnościami i ze wszystkimi siłami, obiecując Ci, że zawsze działać będziemy dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz.

Ty zaś, o niewysłowiona Dziewico, która zawsze byłaś Matką Kościoła i Wspomożycielką chrześcijańskiego ludu, nie przestań nią być zwłaszcza w tych dniach.

Oświecaj i umacniaj biskupów i kapłanów, by stale trwali w zjednoczeniu i posłuszeństwie Papieżowi, nieomylnemu nauczycielowi; przymnóż powołań kapłańskich i zakonnych, aby, także za ich pośrednictwem, szerzyło się królestwo Jezusa Chrystusa wśród nas, aż po odległe krańce ziemi.

Prosimy Cię także, o najsłodsza Matko, byś zawsze zwracała czułe spojrzenie na ludzi młodych, którzy narażeni są na tak wiele niebezpieczeństw, a także – na biednych grzeszników i umierających.

Bądź dla nas wszystkich słodką Nadzieją, Matką miłosierdzia i Bramą Niebieską. Prosimy Cię, o wielka Matko Boga, naucz nas odkrywać w sobie Twoje cnoty, a przede wszystkim anielską skromność, głęboką pokorę i gorejącą miłość.

Spraw, o Maryjo Wspomożycielsko, byśmy się wszyscy zgromadzili pod Twoim matczynym płaszczem.

Spraw, abyśmy w pokusach natychmiast wzywali Cię z ufnością. Spraw wreszcie, abyśmy myśląc o Tobie, tak niewymownie dobrej, łagodnej, kochanej, na wspomnienie miłości, jaką obdarzasz swoich czcicieli, doznali takiej pociechy, która uzdolni nas do odniesienia zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi naszej duszy za życia i w chwili śmierci, abyśmy mogli kiedyś być zaliczeni do Twego orszaku w królestwie niebieskim. Amen.