Sakramenty

Msza Święta
w niedziele i święta: 8:00, 9:30, 11:00
w dni powszednie: 18:00

Msze święte można ofiarować w intencji żywych (np. o Boże błogosławieństwo z okazji imienin, urodzin, rocznicy, prośba o jakąś łaskę) i zmarłych.
Intencje przyjmowane są przed lub po Mszach św. w dni powszednie. Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Chrzest
Rodzice zgłaszając chrzest swojego dziecka powinni zgłosić się do księdza proboszcza najpóźniej tydzień przed chrztem. Należy mieć ze sobą następujące dokumenty:

  1. akt urodzenia dziecka z USC,
  2. świadectwo ślubu kościelnego,
  3. zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych.

Ślub
Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do księdza proboszcza w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego. Wymagane są następujące dokumenty:

  1. aktualne świadectwo chrztu św.,
  2. świadectwo bierzmowania lub adnotacja na świadectwie chrztu św.,
  3. świadectwo ukończenia katechezy ze szkoły średniej,
  4. zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i z poradnictwa rodzinnego,
  5. dowody osobiste,
  6. ew. zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego.

Jeżeli narzeczeni są spoza parafii, powinni otrzymać pisemną zgodę od swojego księdza proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w tutejszej parafii. Również narzeczeni starający się o tzw. “licencję” – czyli pragnący zawrzeć związek małżeński w innej parafii powinni się zgłosić z wymaganymi wyżej dokumentami 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Pogrzeb
W pierwszej kolejności należy ustalić z zakładem pogrzebowym dzień i godzinę pochówku na cmentarzu.

Następnie z aktem zgonu osoby zmarłej (z USC), należy zgłosić się do księdza proboszcza celem: zapisu w parafialnej księdze zmarłych, ustalenia terminu i godziny Mszy św. pogrzebowej.