Komunia 2020 Rok

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Naszej Ojczyźnie i na świecie oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Kultu Religijnego i Życia Kościoła w tych trudnych czasach zagrożeń życia i zdrowia Wiernych termin I Komunii z maja 2020 zostaje przesunięty w czasie co najmniej o rok.

Bliższe informacje co do terminu zostaną przekazane w chwili unormowania się ogólnej sytuacji w Naszym Życiu. Przepraszam za tę zmianę, która wynika z przyczyn od nas niezależnych. Was Drogie Dzieci i Kochani rodzice polecam Opatrzności Bożej przez przyczynę Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych oraz świętego Jana Bosko przyjaciela i opiekuna dzieci i młodzieży. 

Zachęcam Was Kochani do modlitwy o uwolnienie od koronowirusa, którą znajdziecie na stronie poniżej.

Modlitwa o uwolnienie od koronowirusa

Wszechmogący i wieczny Boże, od którego cały wszechświat otrzymuje moc, istnienie i życie, przychodzimy do Ciebie, by wzywać Twojego miłosierdzia, ponieważ nadal doświadczamy kruchości naszej ludzkiej egzystencji w sytuacji nowej epidemii wirusowej.

Wierzymy, że Ty kierujesz historią ludzką i że Twoja miłość może zmienić nasz los na lepszy, niezależnie od naszej ludzkiej kondycji. Dlatego też powierzamy Ci chorych i ich rodziny. Przez tajemnicę paschalną Twojego Syna udziel ratunku i pociechy ich ciału i duchowi.

Pomóż każdemu członkowi społeczeństwa wypełnić swoje zadanie, wzmacniając ducha wzajemnej solidarności. Wspieraj lekarzy i pracowników służby zdrowia, wychowawców i pracowników społecznych w realizacji ich służby.

Ty, Który jesteś pociechą w trudzie i wsparciem w słabości, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych lekarzy i uzdrowicieli, oddal od nas wszelkie zło.

Uwolnij nas od epidemii, która nas dotyka, abyśmy mogli spokojnie powrócić do naszych normalnych zajęć, chwaląc Cię i dziękując Ci z odnowionym sercem.

Z ufnością kierujemy do Ciebie tę prośbę przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.